Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Ygeman i fortsatta samtal med energibranschen om Covid-19-situationen

Publicerad

Tisdagen den 12 maj har energiminister Anders Ygeman bjudit in energibranschens aktörer för en uppföljning på de tidigare samtalen han haft med anledning av Covid-19-pandemin. Syftet är att skapa en aktuell lägesbild och inhämta synpunkter om hur aktörerna har drabbats och hanterar situationen.

- Fokus på mötet kommer vara energibranschens situationen lokalt runt om i landet, säger energiminister Anders Ygeman.

Mötet äger rum per videolänk, klockan 14-15.

Efter mötet finns Ygeman tillgänglig på telefon för kommentarer.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.