Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Ygeman i fortsatta samtal med energibranschen om Covid-19-situationen

Publicerad

Tisdagen den 12 maj har energiminister Anders Ygeman bjudit in energibranschens aktörer för en uppföljning på de tidigare samtalen han haft med anledning av Covid-19-pandemin. Syftet är att skapa en aktuell lägesbild och inhämta synpunkter om hur aktörerna har drabbats och hanterar situationen.

- Fokus på mötet kommer vara energibranschens situationen lokalt runt om i landet, säger energiminister Anders Ygeman.

Mötet äger rum per videolänk, klockan 14-15.

Efter mötet finns Ygeman tillgänglig på telefon för kommentarer.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson