Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Analys av coronakrisens påverkan på digitaliseringen

Publicerad

Regeringen har i dag gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att kartlägga och analysera erfarenheter kopplade till den digitala omställning som ägt rum med anledning av utbrottet av Covid-19.

- Coronapandemin har påskyndat den digitala omställningen. Vi ska lära oss av erfarenheterna – både de positiva och de negativa - och utveckla politiken, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

PTS ska belysa olika perspektiv av coronakrisens inverkan på den digitala omställningen, exempelvis vad gäller digital kommunikation, distansarbete, digital delaktighet och tillgänglighet. PTS ska också belysa skillnader exempelvis utifrån ålder, socioekonomi och geografi.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

En slutredovisning av uppdraget lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 december 2020.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.