Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige

Publicerad

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har idag beslutat om vissa förtydliganden i förbudet.

Dagens regeringsbeslut innebär att säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring läggs till i listan över exempel på personer som kan undantas från inreseförbudet med hänsyn till att de utför nödvändiga funktioner i Sverige. Förtydligandet ligger i linje med EU-kommissionens praktiska vägledning från den 30 mars där säsongsarbetare inom jordbruk nämns som just en sådan grupp.

Regeringen har också förtydligat regelverket i syfte att minska risken för familjesplittring och underlätta familjeåterförening. Undantaget för familjemedlemmar till svenska medborgare har gjorts tydligare och det innebär bland annat att det blir lättare för familjer som bor utomlands att resa hem till Sverige. Förtydliganden har också gjorts för att underlätta för personer som har uppehållstillstånd i Sverige att ansluta till familjen i Sverige. Det kan till exempel handla om make, sambo eller barn till någon som bor i Sverige.

Vissa förtydliganden har också skett när det gäller giltigheten av beslut om avvisning som har meddelats med anledning av inreseförbudet.

Ändringarna träder i kraft den 8 juni 2020.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Har du frågor?

Frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen besvaras av polisen. Besök www.polisen.se eller ring 114 14.