Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström deltar i digital EU-konferens om läraryrket

Publicerad

I dag, måndag den 29 juni, arrangeras den digitala lärarkonferensen Teachers and Trainers for the Future – Towards the New Normal. Utbildningsminister Anna Ekström kommer att delta i en högnivåpanel om hur den rådande situationen och de utmaningar som lärare står inför kan stimulera innovation.

Konferensen, som är det kroatiska ordförandeskapets största evenemang inom utbildningsområdet, skulle ursprungligen ha ägt rum i Kroatien i mars i år men fick skjutas upp och förläggas digitalt på grund av covid-19-pandemin. Cirka 1 400 deltagare väntas delta.
 
Diskussionen i högnivåpanelen tar avstamp i de europeiska utbildningsministrarnas rådsslutsatser om europeiska lärare och utbildare inför framtiden, samt rådsslutsatserna om arbetet med att motverka covid-19-krisen på utbildningsområdet.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg