Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström tar emot utredning om planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Publicerad

I morgon, måndag den 8 juni, överlämnar Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström. I samband med detta hålls en pressträff kl. 11.00. Var vänlig observera begränsningarna i antal personer som kan närvara.

Tid:
Plats: Lilla pressrummet, kvarteret Loen. Entré grinden vid Karduansmakargatan/Rödbodgatan 6.

Obligatorisk föranmälan via e-post till Linnea Ilbring (se presskontakt) senast kl. 10.00 den 8 juni. Presslegitimation krävs. Max två personer från respektive redaktion kan närvara. Insläpp från kl. 10.30.

Regeringens särskilda utredare Lars Stjernkvist har haft i uppdrag att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Syftet är bland annat att trygga kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet, samt främja en likvärdig utbildning och minska segregationen inom gymnasieskolan.

Både Lars Stjernkvist och Anna Ekström finns tillgängliga för kommentarer på plats efter pressträffen.

Betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, SOU 2020:33, publiceras på regeringens webbplats i samband med pressträffen.

Presskontakt

Linnea Ilbring
Presskommunikatör, Utbildningsdepartementet
e-post till Linnea Ilbring
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Pressträffen webbsänds

Du kan följa pressträffen live eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.