Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Arbete med ny strategi för utvecklingssamarbete med Kuba

Publicerad

Regeringen har idag gett Sida i uppdrag att ta fram underlag för en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba. Strategin ska gälla för 2021–2025.

I uppdraget till Sida ligger att föreslå vad som kan uppnås under strategiperioden inom områden som demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, jämställdhet, inkluderande ekonomisk utveckling, miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och biologisk mångfald.

Anvisningarna ges i en tid då vissa politiska förskjutningar har ägt rum i Kuba, exempelvis genom en konstitutionell reformprocess och ökad tillgång till internet. Samtidigt förblir de politiska och medborgerliga rättigheterna kraftigt kringskurna och nödvändiga ekonomiska reformer har uteblivit. I denna kontext bidrar det svenska utvecklingssamarbetet till att förbättra förutsättningarna för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Sida ska inkomma med underlag för ny strategi till Regeringskansliet senast den 30 oktober 2020.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.