Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Förändring av omlokalisering av Sida

Publicerad

Efter framställan från Sida har regeringen idag beslutat att vidga lokaliseringsbeslutet för Sida från 2018 till att omfatta fler möjliga kommuner än Botkyrka i Stockholms län. Lokaliseringen ska verkställas på sådant sätt att den statliga närvaron stärks och bidrar till socioekonomisk utveckling utanför Stockholms innerstad.

Regeringen menar allvar med att hela Sverige ska hålla ihop. Alla delar i vårt land har betydelse för vår utveckling och våra gemensamma resurser ska komma alla till gagn, oavsett var man bor i Sverige. Det gäller för såväl landsbygd som storstad, för såväl förort som för innerstad.

Att finna ändamålsenliga lokaler i det befintliga lokalbeståndet i Botkyrka kommun har inneburit svårigheter. Med det nya beslutet möjliggör regeringen för Sida att verkställa omlokaliseringen inom rimlig tid från kostsamma lokaler i innerstan till ändamålsenliga och mer resurseffektiva lokaler i en av Stockholms förorter.

De positiva effekterna av statlig närvaro i hela landet handlar ytterst om legitimiteten och allmänhetens förtroende för den statliga förvaltningen, något som är av central betydelse för vår demokrati. Den statliga närvaron bidrar även till den socioekonomiska utvecklingen i lokalsamhället.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00