Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

BUMS-utredningen presenterade förslag inom underhållsstödet

Publicerad

Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (S 2018:13) överlämnade i dag ett delbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Utredningen lade fram förslag gällande särskilda skäl inom underhållsstödet.

Utredningen föreslår att förlänga tiden till första prövningen av särskilda skäl så att en eventuell indragning av underhållsstödet senareläggs, från sex månader till tolv månader. Förslaget innebär att Försäkringskassan då får ett bättre underlag för att bedöma om den bidragsskyldiga föräldern även framgent har betalningsförmåga, och om underhållsstöd bör fortsätta att lämnas eller inte. Dessutom innebär den längre tiden bättre förutsättningar för föräldrarna att med stöd från Försäkringskassan kunna hantera underhållet på egen hand.

Utredningen föreslår även en mer flexibel hantering av återkommande prövningar av särskilda skäl. Ett beslut om att det finns särskilda skäl föreslås gälla för en tid om minst tre månader, och som längst tre år. På så sätt blir indragningsbestämmelsen mer ändamålsenlig utifrån föräldrarnas förutsättningar att kunna enas om ett underhåll. När den tidsbestämda perioden har förflutit ska en ny prövning göras, efter att den bidragsskyldiga föräldern betalat i rätt ordning under minst tre månader i följd.

Utredningen föreslår också vissa förtydliganden när det gäller vad som ska anses vara särskilda skäl för att fortsätta lämna underhållsstöd.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Mer om utredningen

Utredningen (S 2018:13) har i uppdrag att göra en översyn av bostadsbidrag och underhållsstöd för att öka den fördelningsmässiga träffsäkerheten och minska skuldsättningen. Därutöver ska utredningen lämna förslag som kan renodla de bostadspolitiska respektive de fördelningspolitiska målsättningarna med bostadsbidraget. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande den 1 mars 2021.

I februari 2020 fick utredningen tilläggsdirektiv som syftar till att förtydliga lagstiftningen så det framgår vid vilka situationer det finns rätt till underhållsstöd, så att det som anges i förarbetena om särskilda skäl får ett större genomslag.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

En justerad indragningsbestämmelse i underhållsstödet