Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Digital kommunikation ska ge mer effektiva domstolsprocesser

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med flera förslag som underlättar digital kommunikation i domstolsprocesser. En minskad pappershantering frigör resurser och bidrar till en mer effektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet.

Digitaliseringen av domstolarnas mål- och ärendehantering ger goda möjligheter att effektivisera verksamheten, att stärka rättssäkerheten och att ge god service till medborgarna. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut bör all skriftlig kommunikation i domstolsprocesser kunna ske i digital form.

Prop. 2019/20:189 Digital kommunikation i domstolsprocesser

Regeringen föreslår bland annat att:

  • En stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar enligt rättegångsbalken ska få göras digitalt. Ansökan ska i så fall skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift.
  • Rättegångsfullmakter ska få utfärdas i digital form och skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift.
  • Ett ombud som är offentlig försvarare ska inte behöva ge in en fullmakt annat än om rätten anser att det behövs.
  • Onödiga krav på att en part ska tillhandahålla papperskopior ska tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh