Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ekonomiskt stöd till adoptionsorganisationer

Publicerad

Utbrottet av det nya coronaviruset har medfört stängda landsgränser och resestopp. Detta har inneburit att adoptionsprocesser har stannat av. Regeringen har därför beslutat om ett ekonomiskt bidrag upp till 3,5 miljoner kronor för att förhindra att redan påbörjade adoptionsprocesser inte kan fullföljas.

Det finns i dag tre auktoriserade adoptionsorganisationer som ansvarar för den internationella adoptionsförmedlingen i Sverige. För att täcka kostnaderna för verksamheten får en organisation ta ut skäliga avgifter av dem som anlitar organisationen för internationell adoptionsförmedling. Organisationerna finansieras i huvudsak med dessa avgifter. På grund av resestopp och att adoptionsprocesser därmed stannat av uteblir förväntade intäkter, vilket innebär ekonomiska svårigheter.

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i uppdrag att ansvara för att dela ut upp till 3,5 miljoner kronor till auktoriserade adoptionsorganisationer för att förhindra att redan påbörjade adoptionsprocesser inte kan fullföljas. Syftet med bidraget är att säkerställa att barn som redan har matchats med adoptivföräldrar kan förenas med sin nya familj.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.