Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förändrad fördelningsprocess för att skapa långsiktighet för ideella organisationers arbete med psykisk ohälsa

Publicerad

Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för fördelning av medel till ideella organisationers arbete med att främja psykisk hälsa, samt förebygga psykisk ohälsa och suicid. Syftet är att skapa bättre förutsättningar och en större långsiktighet för de sökande organisationerna och för Folkhälsomyndigheten som administrerar statsbidraget.

Folkhälsomyndigheten har sedan 2017 regeringens uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

För att säkra ett långsiktigt stöd till det civila samhällets organisationer inom området, och medverka till bättre planeringsförutsättningar för de organisationer som söker bidrag, har regeringen beslutat att bidraget ska fördelas via en statsbidragsförordning. Tidigare har medlen fördelats genom verksamhets- och projektbidrag.

Förordningen ska fortsatt administreras av Folkhälsomyndigheten och föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Förordningen avses tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för kalenderåret 2021.

Under perioden 2018–2020 har bidraget successivt höjts. Under 2020 får Folkhälsomyndigheten totalt fördela 60 000 000 kronor till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention, inklusive barn i migration.

Information om 2020 års ansökningskriterier samt hur medlen har fördelats kan hittas på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/statsbidrag/medel-att-soka/

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.