Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag om att införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige. Det innebär att fler utländska arbetstagare kommer att betala skatt i Sverige jämfört med i dag. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020 och är en del av samarbetet mellan Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Skattereglerna som de ser ut i dag skapar i vissa fall orättvisa konkurrensförhållanden på arbetsmarknaden eftersom inhyrd utländsk arbetskraft inte betalar skatt i Sverige. Därmed blir det ofta billigare för företag att hyra in arbetskraft från utlandet i stället för att anställa.

Genom att införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp kommer det avgörande för om arbetstagaren ska betala skatt i Sverige vara vem som arbetet utförs för och inte vem som betalar ut lönen. Det innebär att fler utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige kommer att betala skatt här, vilket gör reglerna mer konkurrensneutrala.

Att tillämpa ekonomiskt arbetsgivarbegrepp är internationellt vedertaget och något som det stora flertalet länder inom OECD använder, inklusive de flesta länderna i vår omgivning. När svenska arbetstagare hyrs ut för att arbeta i utländska företag blir de därför beskattade där.

För att förslaget inte ska drabba till exempel företag som ingår i internationella koncerner kommer de nya reglerna inte omfatta kortare arbetstillfällen vilket räknas som högst 15 dagar i följd till den del arbetet i Sverige inte överstiger sammanlagt 45 dagar under ett kalenderår.

Förslaget innebär också ändrade bestämmelser om avdrag för skatt på ersättning för arbete som utförs i Sverige, vilket berör bland annat utländska utbetalarare som saknar fast driftställe i Sverige samt svenska företag som betalar ersättning för arbete i Sverige till utländska företag.  

Regeringen har lyssnat på önskemål från remissinstanser om att företagen ska få god tid att förbereda sig innan de nya reglerna börjar gälla. Därför beslutar regeringen om proposition redan nu med förslag om att införa reglerna 1 januari 2021.

 

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.