Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om ändrat tillsynsansvar på serveringsställen överlämnas till riksdagen

Publicerad

Regeringen avsätter totalt 82 miljoner kronor för att stärka processen kring smittskyddstillsynen på serveringsställen, med syfte att minska riskerna för ytterligare samhällsspridning av coronaviruset. Förslaget innebär att kommunerna ansvarar för hela kedjan av tillsyn från inspektion till beslut. Nu överlämnas propositionen till riksdagen.

Regeringen gör bedömningen att förslaget under en påfrestande tid gör tillsynsprocessen enklare, tydligare och mer effektiv genom att förflytta ansvaret för beslut i enskilda ärenden från smittskyddsläkaren till kommunen.

Regionernas smittskyddsläkare, som har blivit hårt belastade till följd av covid-19, är inte en tillsynsmyndighet och inte heller dimensionerade för denna typ av uppgift. Kommunerna har sedan tidigare kunskapen och erfarenheten av att vara tillsynsmyndighet mot serveringsställen enligt alkohollagen och livsmedelslagen. Regeringen anser därför att kommunerna är bättre lämpade att vara tillsynsmyndighet mot serveringsställen även enligt detta regelverk.

Smittskyddsläkarna kommer fortfarande ge rådgivning till kommunerna ur smittskyddssynpunkt vid behov.

Av totalbeloppet fördelas 75 miljoner kronor till kommunerna, 5,5 miljoner kronor till regionerna samt 1,5 miljoner kronor till länsstyrelserna. Den tillfälliga lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.