Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Helene Larsson Pousette nytt kulturråd i Washington

Publicerad

Regeringen har idag utsett Helene Larsson Pousette till nytt kulturråd i Washington, D.C. Hon tillträder tjänsten den 17 augusti.

– Jag är väldigt glad att kunna meddela att Helene Larsson Pousette blir nytt kulturråd i Washington. Hon har den breda erfarenhet som behövs och har byggt ett brett kontaktnät inom framförallt konst- och museiområdet i USA, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

– Jag ser fram emot att fortsatt skapa förutsättningar för möten och långsiktiga relationer. Att i denna komplexa tid tillträda som kulturråd i USA är både en utmaning och en möjlighet. Vi behöver mer än någonsin kulturens unika förmåga att bidra till nya perspektiv och kritiska samtal där vi kan utvecklas som individer och samhälle, säger Helene Larsson Pousette.

Helene Larsson Pousette har erfarenhet från musei- och utställningsbranschen, som kurator, föreläsare och metodutvecklare. Som kulturråd vid Sveriges ambassad i Serbien arbetade hon med långsiktiga konst- och kulturprojekt, med residensverksamhet och utveckling av mentorskapsprogram. Helene är medgrundare till Stockholms Kvinnohistoriska och har som ansvarig för forskning, samling och utveckling varit med och byggt upp verksamheten. Hon har varit kurator och konstnärlig ledare för samtidskonst på Historiska museet, och producent på Riksutställningar. Därutöver har hon arbetat på Svenska institutet och Riksantikvarieämbetet, suttit i Voksenåsens styrelse och i Norska Kulturdepartementets råd för museiforskning, samt varit svensk delegat i IHRA - International Holocaust Remembrance Alliance.

Sveriges nio kulturråd

Kulturrådstjänster finns i dag på Sveriges ambassader i Berlin, London, Moskva, Peking, Pretoria och Washington, vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga representation i Bryssel. Kulturråd finns även i Paris med Svenska institutet som huvudman. Kulturrådens övergripande uppgift är att främja kultursamarbeten och stimulera den kulturella dialogen med stationeringslandet. Kulturråden ska också verka för kulturen som en del i satsningar på att främja Sverigebilden.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse