Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Humanitär luftbro till Sudan arrangeras av Sverige och EU

Publicerad

Igår lyfte ett plan med 100 ton humanitära förnödenheter, inklusive mediciner och medicinsk utrustning, till Sudan för att bidra till att bekämpa covid-19 i landet. Planet är det första av två humanitära flyg till Sudan som arrangeras av Sverige och EU.

De två planen till Sudan är en del av EU:s initiativ för luftbroar till humanitära kriser dit kommersiella flyg inte längre går. Sverige leder på uppdrag av EU ansvaret för luftbron till Sudan och medfinansierar den genom stöd till organisationer som skickar förnödenheter, bland annat Unicef, UNFPA och Läkare utan gränser. Ett andra flyg till Sudan kommer att avgå senare i juni, då med utrustning från bland annat Svenska Röda korset, UNHCR och UNDP samt med humanitär personal.

De humanitära behoven i Sudan är enorma. Landet befann sig redan före covid-19 i en svår ekonomisk och humanitär kris och läget har förvärrats ytterligare av pandemin.

- Sverige har ett haft ett omfattande engagemang i Sudan de senaste åren. Jag är stolt över att vi kan vara med och upprätta luftbroar till landet som levererar viktigt sjukvårdsmaterial och för ned personal för att stötta Sudans kamp mot coronaepidemin, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson.

Sverige är en stor humanitär aktör i Sudan. Sverige fortsätter parallellt att stödja den långsiktiga demokratiska och ekonomiska reformprocessen i Sudan, vilken leds av den civilledda övergångsregering som tillträdde under 2019 och kommer att delta i den internationella partnerskapskonferens för Sudan som anordnas i slutet av juni.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00