Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Idrottsminister Amanda Lind kandidat till styrelse för Världsantidopningsbyrån WADA

Publicerad

Amanda Lind har som idrottsminister blivit nominerad att ingå i stiftelsestyrelsen för Världsantidopningsbyrån (WADA). Styrelsen är stiftelsens högsta beslutande organ och består av representanter från både regeringar och idrottsorganisationer.

Den lediga platsen i WADA:s stiftelsestyre är avsatt för en idrottsminister från den kommande ordförandeskapstrion i EU:s ministerråd, dvs. Frankrike, Tjeckien och Sverige. Amanda Lind har fått förtroendet att vara den gemensamma kandidaten.

— Arbetet mot dopning är viktigt för hela idrottsrörelsen. De allra flesta idrottare motiverar sig att träna och tävla utan dopning för att nå sina idrottsliga drömmar. Det är på deras sida vi måste stå. Så länge det finns fuskare som förstör för alla rena idrottare, men också för idrottens trovärdighet, behövs mer och bättre insatser, säger idrottsminister Amanda Lind.

Sedan 20 år tillbaka ger Sveriges regering varje år pengar till WADA för deras arbete för en dopningsfri idrott. Under 2020 ska WADA särskilt prioritera att stödja idrotts- och antidopningsorganisationer i att implementera reglerna i den nya Världsantidopningskoden som träder i kraft nästa år. Den nya koden ger bland annat större tyngd åt de aktivas rättigheter och lägger större vikt vid hälsa som motiv för att bekämpa dopning inom idrotten. WADA kommer även arbeta med att följa upp de senaste årens dopningsbrott i vissa länder och idrotter.

— Jag kandiderar för att framförallt fokusera på tre viktiga frågor. Vi måste stärka efterlevnaden av antidopningsreglerna globalt. De aktiva idrottarna måste få större inflytande i utvecklingen av både regler och metoder som påverkar dem direkt. Jag vill också arbeta för att WADA ska stå starkt i att utmana resursstarka idrotter och nationer när det gäller att bekämpa dopning, säger Amanda Lind.

Världsantidopningsbyrån (WADA) bildades år 1999 på initiativ av den Internationella olympiska kommittén, regeringar och företrädare för mellanstatliga organisationer i hela världen. Världsantidopningskoden är det regelverk som styr idrottens antidopningsarbete i hela världen. Sverige var första land i världen att skriva under den internationella konventionen mot dopning inom idrotten under UNESCO, en konvention som erkänner WADA:s arbete och som nu har 189 länder anslutna.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00