Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Inrikesminister Mikael Damberg och statssekreterare Catharina Espmark deltar i ett informellt videoministermöte för justitie- och inrikesministrar

Publicerad

Den 4–5 juni möter inrikesminister Mikael Damberg och statssekreterare Catharina Espmark sina EU-kollegor på ett informellt videoministermöte som arrangeras av det kroatiska ordförandeskapet i EU.

I fokus under den första mötesdagen står bland annat ett förslag till förordning om överlåtelser av fordringar. Det handlar till exempel om vem som äger en fordran efter en gränsöverskridande transaktion. Statssekreterare Catharina Espmark deltar i en riktlinjedebatt om frågan. Den 4 juni kommer även ministrarna få en lägesrapport  om konsekvenser av utbrottet av Covid-19 på det rättsliga området.

Den andra mötesdagen, den 5 juni, kommer ministrarna att bjudas in till en diskussion gällande konsekvenserna av utbrottet av Covid-19 kopplat till inre gränskontroller och fri rörlighet i EU. Inrikesminister Mikael Damberg kommer att delta i denna diskussion.

Under RIF-rådet ges också en lägesrapport om aktuella lagstiftningsförslag. Det kroatiska ordförandeskapet ska också rapportera om en tidigare videoministerkonferens mellan EU och USA om rättsliga och inrikes frågor. Under mötet kommer också det tillträdande tyska ordförandeskapet att presentera sitt arbetsprogram för hösten 2020.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh