Pressmeddelande, Sakråd från Arbetsmarknadsdepartementet

Jämställdhetsministern har sakråd om nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Publicerad

I dag och i morgon har jämställdhetsminister Åsa Lindhagen sakråd om att utveckla arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Inbjudna är organisationer som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck samt organisationer som jobbar mot mäns våld mot kvinnor.

Syftet med sakrådet är att samråda med det civila samhället om fortsatt utveckling av arbetet med det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

- Den betydelse som civilsamhällets kamp för kvinnors och flickors rättigheter har och har haft kan knappast överskattas. Dessa organisationers insatser på området är ovärderliga och för mig är det självklart att föra en dialog med dem om hur vi tar nästa steg för att mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Regeringen beslutade 2016 om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som gäller åren 2017–2026. I strategin ingår arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen har även fattat beslut om en handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor och en handlingsplan mot prostitution och människohandel.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00