Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Jämställdhetsministern välkomnar OECD-rapport om hbtq-personers inkludering

Publicerad

OECD har släppt en rapport om hur hbtq-personer inkluderas i lagstiftning i de olika medlemsländerna. Rapportsläppet sammanfaller med den världsomspännande digitala festivalen Global Pride som går av stapeln den 27 juni. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen välkomnar att OECD tar sig an ett för dem nytt område.

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har för första gången släppt en rapport som behandlar hbtq-personers rättigheter. Sverige är tillsammans med några andra medlemsländer initiativtagare till rapporten.

OECD konstaterar att diskriminering av hbtq-personer inte bara begränsar enskilda personer utan även samhället, till exempel när investeringar i utbildning inte kommer till sin rätt på grund av diskriminering på arbetsmarknaden. Försämrad fysisk och psykisk hälsa hos hbtq-personer är inte bara en personlig tragedi utan påverkar även produktiviteten negativt vilket är en samhällsekonomisk förlust. 

- Hbtq-personers fulla rätt till de mänskliga rättigheterna är en viktig fråga, både för individen och för samhället. Jag är därför glad att OECD, som är en betydelsefull aktör när det kommer till länders ekonomiska utveckling, lyfter den här frågan. Rapporten visar att Sverige har tagit många viktiga steg men också att vi har utmaningar kvar, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Rapporten är en inventering av i vilken utsträckning OECD:s 34 medlemsländer garanterar likabehandling för hbtq-personer. Rapporten jämför situationen 2019 med hur den var 1999 i alla medlemsländer. OECD konstaterar att framsteg har gjorts de senaste två decennierna men medlemsländerna har lång väg kvar till dess att hbtq-personers lika rättigheter kan säkerställas.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00