Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Kompletterande energikrav för byggnader

Publicerad

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att i samverkan med Energimyndigheten utreda och föreslå kompletterande energikrav för byggnader. En effektiv energianvändning är ett viktigt verktyg för att nå energi- och klimatmålen.

I uppdraget ska ett förslag tas fram om hur ett kompletterande krav som utgår ifrån byggnadens energibehov ska utformas. Det ska också utredas om det finns behov av att komplettera byggreglerna med ett krav för solvärmelast.

Boverket ska redovisa vad kompletterande krav skulle innebära i form av ökade kostnader och påverkan på förutsättningar för byggande. Påverkan på byggnaders energiprestanda samt samhällsekonomiska och andra konsekvenser ska också redovisas.

Uppdraget ska redovisas senast den 19 november 2021.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Fakta solvärmelast:

Solvärmelast är den värme som tillförs byggnaden från solstrålning genom fönster eller glasfasader och dylikt (och som kan vara till fördel om den minskar uppvärmningsbehovet, men till nackdel om den ökar kylbehovet).

Skrivelse:

Regeringen överlämnade den 18 juni 2019 skrivelsen Byggnaders energiprestanda (skr. 2018/19:152) till riksdagen.

Uppdrag:

Uppdrag att utreda kompletterande krav i byggreglerna för byggnaders energiprestanda