Innehållet publicerades under perioden

-

Jennie Nilsson har entledigats, landsbygdsminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern besöker skog och virkesterminal i Halland

Publicerad

Landsbygdsminister Jennie Nilsson åker den 18 juni till Halland för att göra ett fältbesök i skogen utanför Halmstad. Sedan besöker hon en virkesterminal utanför Värö bruk. Fokus för dagen är att studera bekämpning av barkborrar. Programmet arrangeras av Södra skogsägarna.

Program

13:00 Besök vid skogsavverkning

15.00 Besök vid terminallager utanför Värö bruk, norr om Varberg

16.00 Dagen avslutas

Regeringen har tillfälligt ändrat reglerna för miljöprövning för att snabbare möjliggöra utökad lagring av timmer. Det ökade lagringsbehovet har uppkommit då efterfrågan på virke har minskat på grund av covid-19-pandemin samtidigt som det pågår ett omfattande granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand med brådskande behov av att avverka och transportera ut angripet virke ur skogen under svärmningssäsongen.

– Utifrån det svåra skadeläget till följd av granbarkborrar är det nu viktigt att såväl privata skogsägare som ansvariga myndigheter samverkar och gör sitt yttersta för att begränsa utbrotten. Regeringen underlättar därför processen för utökade terminallager, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Journalister är välkomna att vara med på hela eller delar av eftermiddagen. Anmäl dig i förväg hos pressekreterare Simon Andersson.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta

Förordningsändringarna innebär att den tillståndsplikt som finns idag vid lagring av en större mängd virke kommer att ersättas med en anmälningsplikt. Det innebär att processen för att få tillstånd för utökad lagring som i normalfallet uppskattas ta minst 6 månader kan kortas ned betydligt till ett antal veckor. Ändringarna görs både för nya lagringsplatser och för utökning av befintliga lagringsplatser. De gäller till och med den 31 mars 2021.