Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lärosäten ska tillfälligt kunna hyra ut bostäder till alla grupper av studenter

Publicerad

Utbrottet av det nya coronaviruset kan komma att medföra ett minskat antal inresande utbytesstudenter och gästforskare, och för lärosätena innebär det stora inkomstbortfall för uthyrning av bostäder. Nu blir det möjligt för statliga universitet och högskolor att tillfälligt hyra ut bostäder avsedda för utbytesstudenter och gästforskare till andra studenter vid högskolan.

Med en ny förordning, som innebär att lärosätena tillfälligt kan hyra ut bostäder till andra studenter, undviks kraftigt ökade kostnader på grund av minskade hyresintäkter när antalet inresande utbytesstudenter och gästforskare avtar. Lärosätena undviker också att behöva säga upp befintliga lägenheter för uthyrning för att minska kostnaderna.

− Om lärosätena hade behövt säga upp lägenheter hade det på sikt kunnat skada internationaliseringen. Med den här lösningen undviker vi också en situation i höst där studentlägenheter står tomma när det finns en brist på studentbostäder i de flesta högskolekommuner. Så kan vi inte ha det när ansökningarna till högskolan ökar kraftigt, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Förordningen gäller från och med den 1 augusti till och med den 31 juli 2021.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.