Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Lena Micko håller stormöte om lokal konsumentvägledning

Publicerad

Lena Micko, civilminister med ansvar för konsumentfrågor, håller fredag den 12 juni ett stormöte för att främja den kommunala konsumentvägledningen.

Mötet, som sker digitalt, syftar till att utbyta erfarenheter och idéer för hur stöd och vägledning till konsumenter kan utvecklas i hela landet. Detta mot bakgrund av att den lokala konsumentvägledningen minskar vilket kan drabba konsumenter. På mötet deltar företrädare för ett stort antal kommuner, Konsumentverket samt civilsamhällesorganisationer.

Under mötet kommer bland annat två kommuner att berätta om sitt arbete för att stärka konsumentvägledningen till sina invånare. Konsumentverket kommer i sin tur att berätta om resultatet av den enkät de genomfört för att få en bild av hur den pågående krisen påverkat konsumentvägledningen, samt hur myndigheten har tagit sig an regeringsuppdraget att utveckla ett behovsanpassat konsumentstöd som de fick tidigare under våren. I uppdraget ingår att myndigheten ska identifiera och stödja samhällsaktörer som ha förutsättningar att hjälpa konsumenter i särskilt behov av stöd.

- Den lokala konsumentvägledningen har minskat på flera håll de senaste åren. Det är en utveckling som vi måste vända och därför vill jag samla alla de goda krafter som verkar för konsumentstödjande arbete. Tillsammans gör de stor skillnad för Sveriges konsumenter, som just nu är särskilt utsatta under coronapandemin, säger civilminister Lena Micko

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.