Pressmeddelande från Finansdepartementet

Lena Micko har tagit emot Tillitsdelegationens betänkande om introduktionsutbildning för statsanställda

Publicerad

Civilminister Lena Micko har i dag tagit emot Tillitsdelegationens betänkande om en gemensam obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda. Utredningen har haft i uppdrag att genomföra en kartläggning av och analysera statliga myndigheters introduktionsutbildningar samt att lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas.

- Välfungerande introduktion och utbildning är en förutsättning för en tillitsbaserad styrning som vilar på de statsanställdas kunskap, erfarenhet och professionella omdöme, säger civilminister Lena Micko.

Utredningen föreslår bland annat en lagreglerad utbildning som omfattar anställda i både riksdagens och regeringens myndigheter och vars innehåll utgår från grundläggande regelverk och den statliga värdegrunden. För förslagen i helhet, se betänkandet.

- Att stärka kunskapen om och skapa en samsyn kring de gemensamma professionella värderingar som ska prägla alla statsanställda är viktigt också för att förebygga riskerna för korruption och andra förtroendeskadliga beteenden. Regeringen kommer nu analysera de olika rekommendationerna och slutsatserna i betänkandet. Jag vill passa på att tacka Tillitsdelegationen för alla deras insatser och förslag, säger Lena Micko.

Tillitsdelegationen inrättades 2016 och har tidigare haft i uppdrag att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning av kommuner och regioner inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg samt därefter att stödja statliga myndigheter med att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Med detta betänkande avslutas Tillitsdelegationen uppdrag.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00