Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Lena Micko tar emot Tillitsdelegationens betänkande om en introduktionsutbildning för statsanställda

Publicerad

På onsdag den 24 juni tar civilminister Lena Micko emot Tillitsdelegationens betänkande om en introduktionsutbildning för statsanställda. I samband med överlämnandet hålls en pressträff. Var vänlig observera begränsningarna i antal personer som kan närvara.

Tid:
Plats: Lilla Pressrummet, kvarteret Loen, entré via Rödbodgatan 6, Stockholm

Föranmälan krävs och görs till Katja Rehnberg (se presskontakt) senast kl. 10.15. Presslegitimation krävs. Max två personer från respektive redaktion kan närvara. Inpassering från klockan 10.30.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

På pressträffen deltar civilminister Lena Micko och Christina Forsberg, ordförande för Tillitsdelegationen.

Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på Regeringskansliets Youtube.

Presskontakt

Katja Rehnberg
Kommunikatör, Finansdepartementet
e-post till Katja Rehnberg
Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.