Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

LSS-utredningen går ut på remiss

Publicerad

I januari 2019 lämnade den särskilda utredaren Gunilla Malmborg över betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till övergångsregeringen. Utredningen, som bland annat innehåller förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen samt nya insatser i LSS, går nu ut på remiss.

– Vi ser behov av ytterligare åtgärder för att förbättra den personliga assistansen. LSS-utredningen omfattar många förslag och remissinstansernas synpunkter kommer att vara värdefulla i regeringens fortsatta arbete att stärka stöden till personer med funktionsnedsättning, säger socialminister Lena Hallengren.

Sedan utredningen avlämnades i januari 2019 har regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna ingått en sakpolitisk överenskommelse. Remissinstanserna ombeds nu att lämna synpunkter med vetskap om innehållet i Januariavtalet.

Det innebär att remissen inte omfattar de förslag som handlar om att begränsa möjligheterna till assistans för barn och för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar, samt förslaget om en schablon om 15 timmar i veckan för andra personliga behov för personer med assistans.

Remissen ska besvaras senast 12 november 2020.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00