Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans bjuder in till Samling för fler lärare

Publicerad · Uppdaterad

(Ny version) I dag, fredag den 5 juni, bjuder Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, in nyckelaktörer inom skola och högskola till initiativet Samling för fler lärare. Samtalen om kompetensförsörjning inom lärarutbildningarna fortsätter under morgondagen digitalt, och på dagordningen står bland annat samtal om verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Rättelse

Den förra versionen av pressmeddelandet innehöll felaktig datumangivelse för Samling för fler lärare. Korrekt datum är fredag den 5 juni.

Initiativet Samling för fler lärare fortsätter, och syftet är att diskutera hur fler lärare kan utbildas, hur lärarbristen kan hanteras och hur läraryrket kan bli mer attraktivt.

– Morgondagens möte kommer bland annat att handla om VFU och hur platser för sådan praktisk utbildning kan säkras. Vi fortsätter tillsammans med aktörerna ta krafttag för att hantera lärarbristen och göra läraryrket mer attraktivt. Vi kan göra mycket när vi jobbar ihop, säger Matilda Ernkrans.

VFU är den del av lärar- och förskollärarutbildningen som ska ge studenterna möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper och utveckla sitt praktiska yrkeskunnande.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg