Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Mer demokratifokus i den regionala strategin för Asien och Oceanien

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att fokusera utvecklingssamarbetet med Kambodja mot insatser för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Ett nytt mål i Sveriges strategi för regionalt utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien kommer att styra verksamheten. Därmed avvecklas Sveriges bilaterala strategi för Kambodja fram till den 1 juli 2021.

Det demokratiska utrymmet, respekten för mänskliga rättigheter inklusive yttrandefrihet, möjligheten för ett fritt civilsamhälle och fria medier har kraftigt begränsats i Kambodja de senaste åren. Regeringen anser därför att det är nödvändigt att begränsa samarbetet och inrikta det på att skapa bättre förutsättningar för en annan, mer demokratisk, utveckling i landet.

- Det demokratiska utrymmet i Kambodja har kraftigt begränsats de senaste åren. Det har försvårat möjligheterna för ett brett och nära samarbete. Regeringen väljer därför att nu rikta om utvecklingsarbetet för att bättre kunna stödja en förändring när det gäller mänskliga rättigheter, demokrati- och rättsstatens principer i landet. Vi kommer fortsättningsvis att stödja det civila samhället, försvarare av mänskliga rättigheter och demokratins röstbärare i Kambodja. Sverige står upp för demokratins principer och säger ifrån när de åsidosätts, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00