Pressmeddelande från Miljödepartementet

Miljötillsynen ska bli mer enhetlig

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om skärpta regler för miljötillsyn för att främja en mer enhetlig och effektiv miljötillsyn i hela landet.

De nya bestämmelserna innebär att Natur­vårds­verket ska ta fram en nationell tillsynsstrategi i samverkan med övriga centrala tillsynsväg­ledande myndigheter. Strategin ska innehålla nationella mål och gälla under tre år. Den första strategin ska finnas på plats för åren 2022–2024. Alla tillsynsmyndigheter ska redovisa hur de tagit hänsyn till strategin i sina årliga tillsynsplaner. Strategin ska göra det enklare att uppnå syftet med miljötillsynen som är att säkerställa att en hållbar utveckling främjas.

– En livskraftig och hållbar miljö är avgörande för allt liv på jorden. En effektiv och enhetlig miljötillsyn är avgörande för att säkerställa att en hållbar utveckling främjas som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. För att stärka det arbetet vill regeringen nu se en nationell strategi för miljötillsyn, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Regeringen beslutade också att Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och länsstyrelsen i bred sam­verkan ska genomföra en rad åtgärder för att främja en mer enhetlig och effektiv tillsyn enligt miljöbalken. I uppdraget ingår bland annat att ta fram en plan för en ökad digitalisering som kan leda fram till nya arbetssätt och till digitala lösningar för såväl tillsynsvägledning som för tillsyn och rapportering.

Regeringen lämnade i propositionen Förbättrad tillsyn på miljöområdet bland annat förslag om precisering av tillsynsbegreppet och en möjlighet att ingripa mot en kommun som inte sköter sitt tillsynsuppdrag. Förslagen har nu behandlats av riksdagen och kommer att träda i kraft den 1 augusti 2020.

 

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5875955
e-post till Anna Söderström
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren