Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jordbruksverket får stöd för att digitalisera genomförandet av jordbrukspolitiken

Publicerad

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och länsstyrelserna utveckla digitaliseringen av verksamhetsstöd för den gemensamma jordbrukspolitiken. Uppdraget är en del i arbetet med att säkerställa ett effektivt genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Uppdraget innebär planering av det digitala verksamhetsstödet inför den gemensamma jordbrukspolitiken 2021–2027 med avseende på bland annat effektivisering. I uppdraget ingår också att ge förslag på hur det digitala verksamhetsstödet kan bli ett mer kostnadseffektivt och rättssäkert system samt hålla en hög kvalitet var gäller utbetalningar, kontroller och redovisningsmöjligheter.

Nuvarande programperiod med EU:s landsbygdsprogram har inneburit en del svårigheter kopplat till bristfälliga digitala lösningar inklusive prognosverktyg hos Jordbruksverket. För att säkra det nuvarande landsbygdsprogrammets sammanlagda budget har nödvändiga beslut fattats om skrivelse till kommissionen om ändringar av programmet. För att inte liknande situationer ska uppstå framöver behövs även proaktiva initiativ liksom uppdraget till länsstyrelserna, Digg och Jordbruksverket.

– De digitala investeringar som görs måste vara väl avvägda och it-systemen ska innebära hjälp, inte vara ett hinder, för ett effektivt genomförande av politiken. Erfarenheter från Digg och länsstyrelserna blir viktiga delar i samarbetet med Jordbruksverket för att säkerställa det digitala verksamhetsstödet inför nästa period med EU:s jordbruks- och landsbygdsstöd, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 30 november 2020.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.