Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Överenskommelse om bättre uppkoppling på tåg

Publicerad

Idag träffade infrastrukturminister Tomas Eneroth och digitaliseringsminister Anders Ygeman branschföreträdare och myndigheter för att följa upp det rundabordssamtal som inleddes i mars för att förbättra uppkopplingen på tåg. Arbetet har lett fram till en överenskommelse mellan tåg- och telekomföretagen för att gemensamt arbeta för att förbättra uppkopplingen på tåg.

- Jag välkomnar överenskommelsen mellan tåg- och telekomföretagen för att förbättra uppkopplingen på tåg. Det är en viktig del i arbetet för att resenärer ska kunna arbeta och använda onlinetjänster ombord, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen har stått värd för rundabordssamtalen där representanter från telekomföretag och tågoperatörer deltagit tillsammans med Trafikverket samt Post- och telestyrelsen.  

- Tågresenärerna har rätt att kräva betydligt bättre uppkoppling. Nu tar vi ett viktigt kliv mot bättre möjligheter att jobba och surfa på tåget, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.  

Överenskommelsen innebär att parterna förbinder sig att gemensamt och i samverkan verka för bättre mobiltäckning på tåg genom ömsesidiga initiativ i nät och teknik ombord. Tekniklösningar väljs i överenskommelse mellan mobil- och tågoperatörerna tillsammans med Trafikverket. De företag som står bakom överenskommelsen är Telia, Telenor, Tele2, Tre, SJ, Vy, MTR, Transdev och Norrtåg. Sammankallande är Tågföretagen och IT&Telekomföretagen. Arbetet kommer att inledas efter sommaren.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm