Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Peter Eriksson deltar i informellt möte med EU:s biståndsministrar

Publicerad

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, deltar i EU:s biståndsministermöte den 8 juni. Mötet sker via videolänk.

Ministermötet kommer bland annat att diskutera inriktning för EU:s globala respons på covid-19, den så kallade ”Team Europa-ansatsen”. Ministrarna förväntas ge vägledning för genomförande av denna ansats.

Team Europa-ansatsen består av fyra delar: politiska prioriteringar, samordning av genomförandet, värdskap för givarmötet och global koordinering. Peter Eriksson avser att understryka vikten av att Team Europa-ansatsen genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv, upprätthållen respekt för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och SRHR. Ministern kommer även att lyfta fram vikten av tryggad livsmedelsförsörjning i ljuset av covid-19 och den ökade hungern.

- Tillgången till mat hotas just nu, speciellt i Afrika. Det är viktigt att vi gör insatser för att viruspandemin inte ska övergå i en hungerpandemi, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Under mötet kommer WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus informera om WHO:s ansträngningar att hantera rådande pandemi.

Regeringen kommer att uppmana EU och dess medlemsstater att tydligt stå upp för WHO. Positivt vore om EU:s medlemsstater kan öka det ekonomiska stödet till WHO för att säkerställa dess integritet och oberoende. Det kommer att vara viktigt för oss som medlemsstater i WHO att fullt ut delta i den överenskomna utvärderingen av covid-19 responsen.

 

 

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00