Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Polisen och BO får nya hbtq-uppdrag

Publicerad

Regeringen har beslutat att Polismyndigheten och Barnombudsmannen ska bli så kallade hbtq-strategiska myndigheter. Det innebär att myndigheterna ska främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter långsiktigt och kontinuerligt.

- Det är ett viktigt steg att Polisen och Barnombudsmannen nu får ett tydligare ansvar för att arbeta med hbtq-frågor. Med detta beslut kan Polisen och Barnombudsmannen verka långsiktigt, förstärka sitt arbete för likvärdigt bemötande och öka kunskapen om hbtq-personers livsvillkor, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Sedan tidigare finns åtta hbtq-strategiska myndigheter. Att utöka antalet utgör ett led i arbetet med en handlingsplan för att ytterligare förstärka arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Barnombudsmannen och Polismyndigheten ska identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser vidta under 2020–2022 och föra dialog med såväl andra myndigheter som andra aktörer inom området. För genomförande av uppdraget under 2020 får respektive myndighet använda 500 000 kronor.

Detta är alla hbtq-strategiska myndigheter

  • Barnombudsmannen
  • Diskrimineringsombudsmannen
  • Folkhälsomyndigheten
  • Jämställdhetsmyndigheten
  • Migrationsverket
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  • Polismyndigheten
  • Socialstyrelsen
  • Statens kulturråd
  • Statens skolverk

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas