Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Polismyndigheten svensk kontaktpunkt för EU-samarbete mot spridning av terrorism på nätet

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om ändringar i Polismyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2020. Ändringarna innebär bland annat att myndigheten blir svensk kontaktpunkt i EU för gemensamma åtgärder mot spridning av terrorism och våldsbejakande extremism online.

Genom en ändring i regleringsbrevet för 2020 minskar Polismyndighetens låneram med 20 miljoner kronor för att Åklagarmyndighetens låneram ska kunna öka med motsvarande belopp.

I enlighet med beslutad vårändringsbudget ökas anslaget för EU-finansierade insatser som gäller EU:s inre säkerhet innevarande år med 30 miljoner kronor.

Polismyndigheten utses också till svensk kontaktpunkt när det gäller EU:s frivilliga krisprotokoll om gemensamma åtgärder mot viral spridning online av terrorism- och våldsbejakande extremistiskt innehåll. Polismyndigheten ska redovisa hur uppdraget som nationell kontaktpunkt organiseras, inklusive samverkan med andra berörda myndigheter, senast den 30 juni 2021.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00