Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

PTS ska utreda förutsättningarna för samhällsviktiga funktioner att fysiskt anslutas till svenska atomur

Publicerad

Regeringen ger Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att titta på förutsättningarna för relevanta aktörer utanför sektorn för elektronisk kommunikation att ansluta sig till det nationella systemet för produktion och distribution av spårbar tid och frekvens. Regeringen anser att ett tillgängliggörande av systemet för fler samhällsviktiga aktörer skulle vara positivt ur ett krisberedskapsperspektiv.

Sedan 2015 upprätthåller PTS ett nationellt system för produktion och distribution av spårbar tid och frekvens för sektorn elektronisk kommunikation. Det sker via fyra skyddade och säkra noder där tiden produceras och distribueras från två atomur i varje nod.

Det nationella systemet syftar till att för sektorn elektronisk kommunikation bidra med robusthet och redundans samt att minska sektorns beroende av satellitbaserade tjänster för tid- och frekvenssynkronisering.

Det finns intresse och önskemål från andra samhällsviktiga myndigheter och branscher att också ansluta sig till det här systemet. Regeringen bedömer att tillgängliggörandet av systemet gentemot fler aktörer skulle vara positivt för samhället ur ett krisberedskapsperspektiv. För att aktörer utanför sektorn elektronisk kommunikation ska kunna ansluta sig behöver dock förutsättningarna utredas och vissa frågor undersökas.

Regeringen uppdrar därför åt PTS att utreda förutsättningarna för att tillgängliggöra det nationella systemet för produktion och distribution av spårbar tid och frekvens för relevanta aktörer utanför sektorn elektronisk kommunikation. 

Redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 15 januari 2021.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson