Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen beslutar om bidrag till Världsbankens fond för låginkomstländer, Internationella utvecklingsfonden (IDA)

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om bidrag till Världsbankens fond för låginkomstländer, IDA, på 9,2 miljarder kronor som ska betalas ut över en period på nio år.

IDA är en del av Världsbanken, och ger förmånliga lån eller rena gåvor till världens 72 fattigaste utvecklingsländer. IDA är världens största fond för stöd till dessa länder, och den nittonde påfyllnaden som avslutades i Stockholm i december förra året resulterade i en rekordpåfyllnad om totalt 82 miljarder dollar.

- Bidraget till IDA kommer att vara avgörande för många fattiga länder när de nu tacklar covid-19-krisens inverkningar på folkhälsan, ekonomin och arbetsmarknaden. Sverige är IDA:s åttonde största givare och har spelat en betydande roll för att forma arbetsprogrammet, och därmed vad pengarna ska gå till, för de kommande tre åren, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson.  

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00