Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår ytterligare skärpta straff för vapenbrott

Publicerad

I en lagrådsremiss föreslår regeringen straffskärpningar gällande innehav och smuggling av illegala vapen och explosiva varor. Förslagen är en del i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot kriminella nätverk.

– Regeringen tar nu initiativ till att synen på vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor skärps ytterligare. Fler brott ska ses som grova eller synnerligen grova samtidigt som maximistraffen höjs, säger Mikael Damberg.

Lagrådsremiss: En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor

Straffen för innehav och hantering av illegala vapen och explosiva varor har skärpts flera gånger under de senaste åren. Detta har fått till följd att de genomsnittliga fängelsestraff som dömts ut för vapenbrott och grova vapenbrott blivit påtagligt längre samt att antalet häktade för vapenbrott blivit fler.

Enligt den nu beslutade lagrådsremissen kommer ytterligare skärpta åtgärder särskilt inriktade mot gängkriminella:

  • Vid bedömningen av om ett vapenbrott eller brott mot tillståndsplikten för explosiva varor är grovt ska fler typer av vapen och explosiva varor bedömas som särskilt farliga och det ska också särskilt beaktas om innehavet skett i en ”kriminell miljö”.
  • Ändringarna får till följd att fler vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor kan betraktas som grova och synnerligen grova samt att längre fängelsestraff kan dömas ut.
  • Maximistraffet för de grövsta brotten höjs från sex till sju års fängelse.
  • Vapensmuggling och smuggling av explosiv vara blir egna brott, med betydligt strängare straffskalor än vanliga smugglingsbrott.

De strängare straffskalorna för vapensmuggling och smuggling av explosiv vara medför att obligatorisk häktning kommer att gälla vid grova sådana brott och att Tullverkets utredningsbefogenheter utökas.

– Många av de vapen och explosiva varor som används av kriminella förs in olagligt i landet. Regeringen föreslår därför att man ska se lika strängt på smuggling av vapen och explosiva varor som på vapenbrott, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg