Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Regeringen fortsätter satsa på nattåg

Publicerad

Det ska vara enkelt att resa klimatsmart. Regeringen aviserar nu en utökad satsning på nattåg till utlandet i höstens budget. Sammantaget handlar det om en ökning om 300 miljoner kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen vill att nattågstrafiken i både Skandinavien och till kontinenten utökas. Tåg är ett klimatsmart sätt att resa som kan vara ett alternativ till flyget. Trafikverket har tidigare i ett första steg haft regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för att handla upp nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer. Nu fortsätter satsningen på nattågstrafik.

Sammantaget handlar det om en ökning om 300 miljoner kronor. Den exakta årliga fördelningen kommer preciseras i höstens budget.

Den fortsatta satsningen är en del av höstbudgeten och budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Fredrik Persson
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.