Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse om genomförande för ökad testning

Publicerad

Sverige behöver en utökad testning avseende covid-19 som en del i arbetet med att stoppa smittspridningen i landet. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är nu överens om att staten tar kostnaderna, samtidigt som regionerna åtar sig att utföra testningen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Regeringen åtar sig att betala för all testning av personer med symptom för aktiv infektion. Den medicinska bedömningen som krävs för att få ett sådant test behöver inte innebära ett läkarbesök, utan kan till exempel utgöras av en digital kontakt eller annan lösning för att underlätta och påskynda hanteringen i hälso- och sjukvården så att onödiga flaskhalsar inte skapas.

Testning för aktiv infektion är avgiftsfri för den enskilde, och regionerna kan testa brett och få ersättning av staten för detta. Regeringen kommer även att ersätta regionerna för antikroppstestning av personer som misstänks ha haft covid-19. Sådan testning ska vara kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg samt brukare i särskilt boende och hemtjänst. Övriga i befolkningen erbjuds antikroppstestning mot egenavgift.

– Jag är glad att vi nu kan sätta punkt för de otydligheter som rått kring testning och hoppas verkligen att detta ska bli ett startskott för att möjliggöra storskalig testning, samtidigt som vi också tar hänsyn till utvecklingen i pandemin och regionala skillnader, säger socialminister Lena Hallengren.

– Regionerna tar ett stort ansvar för testningen. Genom den här överenskommelsen kan testningen och smittspårningen öka på ett långsiktigt hållbart sätt. Testningen måste alltid vara ändamålsenlig och behoven kommer variera mellan olika regioner och över tid, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på SKR.

Som stöd till regionernas smittspårningsarbete avsätter regeringen en särskild smittspårningsmiljard. Behovet av extra resurser kan exempelvis handla om att man behöver anställa personer som kan bidra i smittspårningsarbetet eller andra merkostnader.

 

För pressfrågor till SKR hänvisas till presschef Helene Lindstrand.
072-569 88 40
[email protected]

Presskontakt

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.