Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen stärker Delegationen för cirkulär ekonomi

Publicerad

Omställningen till en cirkulär ekonomi kräver åtgärder på en bred front. Regeringen utser nu en vice ordförande och fyra nya ledamöter från näringslivet att ingå i Delegationen för cirkulär ekonomi.

Regeringen har idag utsett en vice ordförande och fyra nya ledamöter att ingå i Delegationen för cirkulär ekonomi. Vice ordförande är Annika Helker Lundström som idag är styrelseordförande för branschorganisationen Återvinningsindustrierna. De fyra nya ledamöterna är Sofie Eliasson Morsink, vd för Coca-Cola European Partners; Mattias Philipsson, vd för Svensk Plaståtervinning; Henrik Sundström, hållbarhetschef för Electrolux; och Anders Kärrberg företagsstrategi- och hållbarhetschef på Volvo Cars.

− Det är väldigt glädjande att alla dessa personer vill vara med i Delegationen för cirkulär ekonomi och bidra med sina viktiga kompetenser och erfarenheter. Omställningen till en cirkulär ekonomi är något som såväl politiken, näringslivet, den offentliga sektorn och övriga aktörer måste genomföra tillsammans, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

De tillsatta ledamöterna och vice ordförande har erfarenhet av prioriterade materialströmmar och resurser som är centrala för en cirkulär ekonomi. Regeringen tror att de på ett positivt sätt kompletterar de nuvarande ledamöterna och ordförande i Delegationen.

För att uppnå en cirkulär ekonomi är det viktigt att förlänga livslängden på produkter genom att de tillverkas mer cirkulärt och används genom delning, leasing eller uthyrning för att sen återvinnas i giftfria och cirkulära kretslopp. Som ett led i det arbetet beslutade regeringen 2018 om att inrätta Delegationen för cirkulär ekonomi. Delegationen ska vara ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen till en cirkulär ekonomi. Delegationen har bl.a. som uppgift att ge råd till regeringen, identifiera behov om utbildning och information inom cirkulär ekonomi samt vara en kontaktpunkt mellan relevanta aktörer i syfte om att underlätta arbetet och skapa synergier.  

Ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi är Åsa Domeij (Axfood), övriga ledamöter är; Caroline Ankarcrona (IVA), Catrin Gustavsson (Södra skogsägarna), Klas Gustafsson (Tekniska Verken, Linköping), Monica Bellgran (KTH), Weine Wiqvist (Avfall Sverige) och Jonas Carlehed (IKEA).

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.