Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen stärker konsumentskyddet på inlåningsmarknaden

Publicerad

Regeringen lämnar idag ett förslag om skärpta regler för inlåningsverksamhet till Lagrådet. Förslaget syftar till att stärka skyddet på inlåningsmarknaden så att sparare inte förlorar sina insättningar.

Ett inlåningsföretag får ta emot inlåning från konsumenter men till skillnad från banker och kreditmarknadsbolag står de inte under Finansinspektionens tillsyn. Insättningarna är därmed utan insättningsgarantins skydd.

Den nuvarande ordningen innebär att inlåningsföretag kan locka konsumenter med hög ränta på sparmedel men de omfattas alltså inte av den statliga insättningsgarantin. Det har förekommit uppmärksammade konkurser där många sparare förlorat sitt sparkapital. Med förslaget som regeringen nu lägger fram måste företag som vill fortsätta att driva inlåningsverksamhet i stället ansöka om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse.

- Det kan vara svårt för konsumenter att uppfatta skillnaden mellan att spara i en bank och i ett inlåningsföretag Med förslaget stärker vi nu konsumentskyddet på inlåningsmarknaden och minskar risken för sparare att förlora sina insättningar, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Inlåningsverksamhet ska som huvudregel drivas av banker. På banker ställs högre krav än på inlåningsföretag och banker står under löpande tillsyn av Finansinspektionen. Inlåningsverksamhet inom ramen för konsument- och bostadskooperationerna har en lång tradition i Sverige. Den riktar sig till medlemmar och bidrar till att förse den kooperativa verksamheten med kapital. Dessa ekonomiska föreningar får därför fortsätta att driva sin inlåningsverksamhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Malin Malmström
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 33 04
e-post till Malin Malmström, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.