Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-

Regeringen svarar FN om rekommendationer om mänskliga rättigheter

Publicerad

I slutet av januari granskades situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter. I samband med granskningen fick Sverige 300 rekommendationer från andra medlemsstater. Regeringen har nu tagit ställning till rekommendationerna i en rapport som skickas in till FN.

Rekommendationerna Sverige fick i granskningen handlade bland annat om att stärka arbetet mot rasism, diskriminering och hatbrott, att upprätta ett nationellt institut för mänskliga rättigheter och att stärka skyddet av mänskliga rättigheter för kvinnor, barn, migranter, urfolket samerna, nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning, hbtq-personer och intersexpersoner.

- Sverige har kommit långt med arbetet för mänskliga rättigheter men vi är inte klara. De rekommendationer vi får från andra länder är ett viktigt verktyg för att vi ska bli ännu bättre, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

117 länder valde att ge sammanlagt 300 rekommendationer till Sverige. Av dessa har regeringen valt att acceptera cirka två tredjedelar och lämna kommentarer till en tredjedel.

- Vi ser hur de mänskliga rättigheterna utmanas på olika sätt runtom i världen. Sverige och FN har en mycket viktig roll i att fortsatt stå upp för alla människors lika värde. Nu fortsätter arbetet för full efterlevnad av de mänskliga rättigheterna, säger Åsa Lindhagen.

Den universella granskningsmekanismen, Universal Periodic Review (UPR), är en återkommande granskning av situationen för mänskliga rättigheter och omfattar samtliga medlemsstater i FN. Till skillnad från övrig konventionsgranskning inom FN-systemet utförs UPR-granskningen inte av opolitiska experter utan av andra stater. UPR-granskningen är bred och omfattar alla konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter. Det innebär att alla frågor som berör mänskliga rättigheter kan komma att lyftas under granskningen.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00