Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringens arbete för skydd av dricksvatten

Publicerad

Regeringen har tillfört Livsmedelsverket tre miljoner kronor från januari 2020 i syfte att säkra arbetet med dricksvatten och samordna arbetet med stärkt skydd av dricksvatten. Livsmedelsverket ska tillsammans med de aktörer som arbetar med vattenfrågor som berör dricksvatten skapa förutsättningar för långsiktigt strategiskt arbete för att skydda nuvarande och framtida dricksvatten.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson håller idag i ett digitalt möte med Livsmedelsverket för att diskutera arbetet för skydd av dricksvatten.

– Regeringen följer arbetet med stärkt skydd av dricksvatten noga. Vi vill säkra nuvarande och framtida behov av dricksvattenförsörjning och arbeta strategiskt med dessa frågor. Kommunerna har ett stort ansvar för dricksvattenförsörjningen men även den regionala och nationella nivån genom de regionala aktörer och myndigheter som berörs och som kan bidra i detta viktiga arbete, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten är en ny organisation för 2020 och leds av Livsmedelsverkets generaldirektör. I samordningsgruppen ingår generaldirektören eller den som utses i dess ställe från Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, SGU, Kemikalieinspektionen, SMHI, Trafikverket och MSB. Därutöver ingår Länsstyrelserna, SKR, Svenskt Vatten, Vattenmyndigheterna och två representanter för kommunerna (Luleå kommun och Kristianstads kommun).

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Ur Livsmedelsverkets regleringsbrev 2020

”Livsmedelsverket får i uppdrag att ansvara för nationell samordning av dricksvattenfrågor. Livsmedelsverket ska i genomförande av uppdraget utgå från vad som föreslogs i Dricksvattenutredningens betänkande En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) samt i myndighetens redovisning av regeringsuppdrag N2018/00721/DL. Arbetet ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2020.”