Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

SCB ska sprida material om hur transpersoner kan inkluderas i enkäter och undersökningar

Publicerad

Regeringen har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att sprida och förvalta stödmaterial för hur offentliga aktörer kan inkludera transpersoner i enkäter och undersökningar.

- Vi behöver öka kunskaperna om transpersoners och ickebinäras livsvillkor. En viktig del i att lyckas med det är att enkäter och undersökningar fångar upp och redovisar dessa gruppers situation. SCB:s stödmaterial kan ge hjälp på vägen och därför behöver det spridas, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Det finns ett stort intresse för det stödmaterial för hur offentliga aktörer kan inkludera binära och ickebinära transpersoner i enkäter och undersökningar, som SCB tagit fram efter ett regeringsuppdrag i juni 2019. Med SCB:s nya uppdrag kan stödmaterialet spridas till fler. Uppdraget ges genom en ändring i myndighetens regleringsbrev. 

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas