Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skatteförslag från tidigare budgetar genomförs

Publicerad

Regeringen har överlämnat ett förslag till Lagrådet om att göra de tillfälliga reglerna om sänkt arbetsgivaravgift för den första anställda permanenta. Därutöver går nu förslaget om en skattesänkning för personer som bor i vissa glest befolkade områden till riksdagen. Båda förslagen är en del av budgetsamarbetet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och har aviserats i tidigare budgetar.

Reglerna om sänkt arbetsgivaravgift för den först anställda blir permanenta

Sedan 2017 finns en möjlighet för enmansföretag att få arbetsgivaravgifterna nedsatta för den första personen som anställs i företaget. De nuvarande reglerna är tillfälliga och löper ut vid årsskiftet 2021/22, men regeringen förslår nu att nedsättningen blir permanent. Förslaget aviserades i vårändringsbudgeten 2019 och har överlämnats till Lagrådet för granskning.

Skattesänkning för personer som bor i vissa delar av landet från och med i år

I propositionen föreslås en skattesänkning för personer som bor i vissa glest befolkade områden, främst i Norrland och nordvästra Svealand. Förslaget innebär en skattesänkning på 1 675 kronor per person och år från och med inkomståret 2020.

Förslaget, som aviserades i budgetpropositionen för 2020, beräknas kosta 1,35 miljarder kronor per år. Förslaget är en del av den kraftfulla gröna skatteväxlingen där höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström