Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skatteförslag remitteras inför budgetförhandlingar i höst

Publicerad

Inför förhandlingar om statens budget för 2021 remitterar Finansdepartementet nu ett antal möjliga förslag om sänkt inkomstskatt. Utfallet av budgetförhandlingen kommer att avgöra om regeringen, Centerpartiet och Liberalerna går vidare med förslagen och hur de färdiga förslagen i så fall kommer utformas.

Totalt handlar det om fyra promemorior som nu skickas på remiss. Förslagen remitteras för att kunna ingå i statens budget för 2021 och ska kunna träda i kraft 1 januari nästa år.

Eftersom förslagen kommer ligga till grund för budgetförhandlingar är det inte säkert att regeringen, Centerpartiet och Liberalerna väljer att gå vidare med dem. Det kan även bli aktuellt att justera detaljer i förslagen som till exempel nivåer på skattesänkningarna utifrån en helhetsbedömning i budgetförhandlingen. Delar av förhandlingsunderlaget kan komma att bli en del av återbetalningen i den gröna skatteväxlingen. 

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström