Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen får i uppdrag att analysera dödsfallsstatistik kopplad till covid-19

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att analysera hur statistik rörande dödsorsaker kopplade till utbrottet av covid-19 rapporteras i Sverige och andra länder. Uppdraget omfattar även att jämföra och rapportera motsvarande statistik mellan regioner, kommuner och andra relevanta geografiska indelningar inom Sverige.

– Det är viktigt att systematiskt bygga upp en gedigen kunskapsbank om covid-19, inte minst inför framtida pandemier. Genom att kartlägga skillnader i rapportering av dödsfallsstatistik skapas möjligheter att göra utförligare internationella och nationella jämförelser, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen ska beskriva på vilket sätt en ny sjukdom som covid-19 påverkar arbetet med den officiella dödsorsaksstatistiken i Sverige och andra länder där det är möjligt. Myndigheten ska också ta fram lämpliga mått för internationella och nationella jämförelser av antal avlidna till följd av covid-19, för att kunna följa utvecklingen långsiktigt.

I uppdraget, som ska genomföras i samverkan med bland andra Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån, ingår även att tillhandahålla regionalt och lokalt nedbrytbar statistik för att kunna göra jämförelser mellan olika geografiska indelningar.

För uppdragets genomförande får Socialstyrelsen använda 2 500 000 kronor under 2020.

Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 15 oktober 2020, och slutredovisas senast den 30 april 2021.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.