Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt samordning av hälso- och sjukvårdsresurser under sommaren

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stödja samordningen av regionernas hälso- och sjukvårdsresurser under sommaren 2020 med anledning av utbrottet av covid-19.

– Sommar och semestrar står för dörren, och människor kommer att vistas i andra delar av landet än där de normalt sett bor. Det är därför angeläget att säkerställa att det finns en tillräcklig kapacitet att transportera patienter mellan regioner samt kapacitet att bemöta ett utökat vårdbehov på vissa platser i landet, säger socialminister Lena Hallengren.

I uppdraget ingår att stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet på lämpliga platser i landet, exempelvis genom nationella förstärkningsresurser. I uppdraget ingår även att samordna och vid behov stärka regionernas kapacitet att transportera patienter mellan olika regioner.

I de fall Socialstyrelsen anser att behov föreligger ska man skapa relevanta nationella lägesbilder av tillgänglig hälso- och sjukvårdskapacitet, samt kontinuerligt förmedla dessa till regionerna för att bistå med att koordinera tillgänglig kapacitet.

Socialstyrelsen ska genomföra uppdraget i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Uppdraget ska gälla så länge det krävs med tanke på utbrottet av covid-19, dock längst till och med den 15 september 2020. Uppdraget ska löpande redovisas till Socialdepartementet.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.