Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svenskinspirerat initiativ om tullättnader på EU:s handelsministermöte

Publicerad

EU:s handelsministrar möts idag över videolänk för att diskutera handelspolitiska konsekvenser av coronapandemin, aktuella WTO-frågor och ett förslag om tullättnader på medicinska produkter.

För att bemöta de negativa ekonomiska konsekvenser som pandemin väntas medföra fortsätter den svenska regeringen att verka för en fri, hållbar och rättvis internationell handel med fokus på grön och digital omställning.

Under mötet väntas en diskussion om EU-kommissionens förslag i WTO om tullättnader för hälso- och medicinska produkter. Förslaget har tagits fram med inspiration från det svenska initiativet Trade for Health, som syftar till att ta bort tullar och handelshinder för medicinska produkter.

- Det är glädjande att EU-kommissionen nu lägger fram förslag för att minska handelshinder för medicinska produkter. Vårdpersonal ska självklart ha en trygg arbetsmiljö med skyddsutrustningen de behöver för att trygga sin och andras hälsa. Att underlätta handel av varor till sjukvården är därför en självklarhet, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Ministrarna ska också diskutera processen för tillsättningen av en ny generaldirektör i WTO.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00