Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svenskt utvecklingssamarbete rankas som världens bästa i årets Committment for Development Index 2020

Publicerad

Mätningen, som utförs årligen av Center for Global Development (CGD), rankar hur länder bidrar till utveckling i låginkomstländer. Tidigare undersökte man enbart G-20 och OECD DAC-länderna, men i år är inkluderas 40 länder istället för 27. Bland de nya länderna är Saudiarabien och Turkiet nu med.

De politikområden som mäts är bistånd, klimat, migration, säkerhet, teknologi, handel och investeringar. I årets index hamnar Sveriges prestationer högst inom framförallt utvecklingsfinansiering, migration och handel. I mätningen lyfts Sverige fram som världsledande inom utvecklingssamarbetet. 

- Det är glädjande att få kvitto på att Sveriges ansträngningar i den globala utvecklingen ger resultat, men mätningen visar samtidigt att fler måste göra mer. Ska vi klara av att utrota hunger och fattigdom samtidigt som vi stoppar klimatförändringarna måste fler länder ta ett större globalt ansvar, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sverige har trots goda resultat samtidigt områden att förbättra. Bland annat måste svenskt utvecklingssamarbete med låginkomstländer stärkas när det kommer till tillgängliggörandet av teknologi, innovation och forskning.  I rapporten pekar man också på att Sverige, trots att vi är bland de högst rankade i indexet, måste bli bättre på att hantera och upptäcka framtida hälsokriser. Svenskt utvecklingssamarbete behöver således fortsatt utvecklas och kvalitetssäkras i linje med Agenda 2030 och principen om att ingen ska lämnas utanför.

- Sverige har en tradition av att lyssna, lära och förbättra. Resultatet från årets Committment to Development Index är ett kvitto på detta ständiga arbete. Nu jobbar vi vidare och fördjupar vårt arbete med att säkra en långsiktigt hållbar grön utveckling för fattiga människor där vi värnar klimat, biologisk mångfald, jämställdhet och demokrati, säger biståndsminister Peter Eriksson i en kommentar.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00